ГККП "Ясли-сад №6 акимата г.Костаная отдела образования акимата г.Костаная "

Ашы есік кні

 2014 жылды 28 апан кні балабашамызда "Ашы есік кні" ткізілді. Масаты: ата-аналарды ббекжай-балабашаны кн тртібімен, жмыс барысымен таныстыру. Ата-аналар таы абылдаудан тскі таматану арасындаы режимдік сттерді кугерлері болды. йымдастырылан оу іс-рекеттеріне  атысып, балаларды іс-рекеттерін баылап, здері де белсенді ат салысты. Сонымен атар,  олар здері  балалар роліне еніп, аылшын тілі аялдамасында  малім Кожабаева Анар айратовнамен   аылшын тілінде  ойнай отырып,  бейне материал  арылы жаа сздерді игерді, жаа технологиялармен танысты. Музыка аялдамасында музыка жетекшілері Хасуева Наталья Леонидовна жне Киевская Надежда Владимировна  сем н, ттті кймен ата-аналара балалармен жргізілетін діс-тсілдерді крсетті. аза тілі аялдамасында Сабитова Бибігл Бектурсыновна жне Ахметова Айгл Кусмановна  балаларды тілін дамытуа кп септігін тигізетін жаа технологияларды бірі-Луллия шеберін олдана отырып, заманауи йымдастырылан оу іс-рекетін крсетті. Орыс тілі малімі Нурахметова Сауле Алимовна  Воскобовичті дамытпалы ойындарыны бірі-игровизормен ызытыра білді. Хореограф Искакова Ильсия Рамильевна  би имылдарын йретіп, жаттыулар жасады. Дене шынытыру инструкторы Ускенова Мадина Мейрамовна дстрден тыс рал-жабдытарды олдана отырып, ата-аналарды бір селпінтті. Психология аялдамасында психолог Мазурок Наталья Владимировна  ата-аналара отбасындаы бала трбиесіні маызын ертегі арылы жеткізді,  сонымен атар релаксация жргізіп, ата-аналар жректерін тебірентті. Іс-шара соында ата-аналар алан серлерімен блісті.

6a49ec79c91911ea50503913753e7a90.jpg 

c43489c44bc8a6e205fe15c08982858e.jpg

682e03b366509da7789dcb305524563f.jpg

4084602d3fe50a168a9e320a4ae2a4b1.jpgc8503696af1a15ff8225aaa3aae57527.jpg0b02ffdba7931d652cfd15818c96d977.jpgcb6c3146b2414d9f2824bd9cfa19635e.jpga3f05e916a1419841672f474b6c24e0a.jpg4d0eccb6bbccd15b1c4580965d089ae4.jpg95301de52d5d9b1c7dd383ad4de36ea2.jpg

4 марта 2014 в 12:59

Сайт размещён на портале МААМ. Используя МААМ принимаете Соглашение и Обработку данных.